CO2 a Przyswajanie Wiedzy

Poziom edukacji dzieci i młodzieży od zawsze jest najważniejszym elementem rozwoju, zamożności i szczęścia społeczeństwa. W roku 2016 przeprowadzony został eksperyment w Technikum Samochodowym na Pradze Północ (Warszawa) gdzie w dwóch klasach nasze firmy partnerskie zainstalowały precyzyjne miernik poziomu CO2 w powietrzu. W czasie godzin lekcyjnych poziom permanentnie przekraczał 2300 ppm (średnio 22 uczniów w klasie o powierzchni 60 m2). Oznacza to, że ani nauczyciel ani uczniowie nie są w stanie efektywnie pracować i uczyć się.

Dowiedli tego amerykańscy naukowcy z Berkley National Laboratory, którzy przeprowadzili w roku 2013 kompleksowy eksperyment pod tytułem „Is CO2 an Indoor Pollutant? Higher Levels of CO2 May Diminish Decision Making Performance” czyli „Czy Co2 jest zanieczyszczeniem powietrza w budynkach? Podwyższone stężenia CO2 mogą ograniczyć zdolność abstrakcyjnego myślenia i przyswajania wiedzy”

Wyniki tego badania były jednoznaczne. U osób przebywających w pomieszczeniu, w którym stężenie CO2 przekracza poziom 2000 ppm zaobserwowano dramatyczny (do 20% wartości wyjściowej) spadek zdolności przyswajania wiedzy i abstrakcyjnego myślenia. Poniższa table zawiera zobrazowanie wyniku tego eksperymentu, który dowodzi że nie jest możliwa efektywna edukacja dzieci i młodzieży w warunkach podwyższonego stężenia CO2 w powietrzu.

Wykres nr 1. Wpływ stężenia dwutlenku węgla w powietrzu na wydajność umysłową. Pionowe odcinki obrazują jedno odchylenie standardowe.

Polskie aglomeracje miejskie narażone są na ciągłe, wysokie zanieczyszczenie powietrza cząstkami rakotwórczymi.