Akademia Airgonomy

Akademia Airgonomy wykracza poza tradycyjne rozumiane szkolenia produktowe. W ramach Akademii dla naszych Partnerów dostępne będą poza produktowymi szkolenia z zakresu Marketingu, Zarządzania Firmą i Projektami, Zarządzania Pracownikami (tak trudny temat w branży instalacyjnej). Uczestnicy cyklów szkoleń akademii otrzymają Świadectwo ukończenia kursów oraz wsparcie merytoryczne po szkoleniu.